Ordløs terapi

Sandplay terapi tager afsæt i psykiaterens C.G. Jungs teorier om de ubevidste, kreative kræfter i menneskets psyke.

Sandplay tager udgangspunkt i at menneskets psyke grund-læggende er et selvregulerende og selvreparerende system. Sandplay arbejder som udgangspunkt fra opstillede sandkasser.

IMG_0030

I lokalet er der hylder med små symboler og figurer. En stor samling af symboler, så både det indre og ydre liv kan symboliseres og opstilles i sandkasserne.

Sandplay er en slags ordløs terapi og er derfor anvendelig der hvor ordene er “ sluppet op” eller er svære at finde og give udtryk.

Sandplay er til både børn og voksne.

For børn ofte som en leg hvor de hurtigt fordyber sig i det legende, kreative symbolsprog, og sandet i kasserne.

Sandplay giver barnets indre oplevelser og følelser form, og det hjælper barnet til at bearbejde sine problemer.

Sandplay styrker barnets indre ligevægt og jeg-følelse.

For voksne i arbejdet med Sandplay er det af og til en udfordring at give sig selv lov til at udtrykke sig – at give Sandplay en chance.   Det kræver ofte mod at udfordre sit eget ubevidste – eller delvist bevidste.

Eksempler på emner der tages op i Sandplay:

  • En følelse af… f.eks. ensomhed/ tristhed
  • Komplekse, undertrykte og ubevidste vanskeligheder
  • Nænsom bearbejdelse af indre smerte
  • Problemer i forbindelse med skilsmisse
  • Angst for det ukendte

Pris: kr. 600,- per session (ca. 45 min.)

par-knap