Hvad kan jeg ellers tænke om dette?

Rammerne for Supervision aftales på forhånd og individuelt. Jeg superviserer enkelte personer og jeg superviserer mindre grupper. Supervisioner kan rettes på både de personlige udfordringer og på de udfordringer arbejdsopgaven måtte give.

 

Vi har hver vores ”model af verden”, dvs. vi ser og oplever verden fra vores egen og ofte begrænsede synsvinkel.

Netop denne begrænsende synsvinkel kan være årsag til konflikter, svære relationer, misforståelser, uhensigsmæssige arbejdsgange og følelsesmæssige frustrationer der gør at den enkelte medarbejder mistrives.

Supervision kan være en effektiv måde at løsne fastlåste problemstillinger og konflikter.

 

Supervision kan hjælpe og støtte medarbejdere og ledere, således at de finder ressourcer til at arbejde fremadrettet, bliver bedre til at håndtere forandringer , tager ansvar og handler mod fælles mål. Supervision er med til at minimere stress, skabe motiverede og glade medarbejdere, hvilket vil øge den daglige indsats og det gode arbejdsmiljø.

Supervision kan være med til at forbedre arbejdsstedets evne til både at skabe resultater og tilfredse kunder/brugere. Desuden bliver det ofte lettere at leve op til de mål og værdier, som arbejdspladsen har.

bente-skov.dk

Formålet med supervision er gennem en systematisk samtale at uddrage læring, øge fagligheden og udvide handlemuligheder i forhold til de konkrete udfordringer, som den enkelte har.

Min tilgang til supervision er at støtte den enkelte leder/medarbejder i at blive autentiske.

– At finde balance mellem at handle fagligt velfunderet og samtidig stole på sig selv og være personlig og ærlig.

møde knap